6. týden

Po delší odmlce jsme zpět s textovým reportem za uplynulý týden. Pro fotodokumentaci s častějšími příspěvky se můžete obrátit na naše sociální sítě.

6. týden stavění robota začal oficiálním schválením sponzorského daru od společnosti SCS software. Díky tomuto a ještě jednomu sponzorskému daru od společnosti ECOM můžeme dále rozšiřovat vybavení naší skromné dílny.

Ve čtvrtek jsme pokračovali v programování a vylepšování současných funkcí robota. Programátoři pracovali především na autonomních sekvencích celého systému, zatímco z mechanické stránky došlo k přípravě na výměnu motorů (které nám bohužel leží ve skladu v Americe). Zároveň jsme opravili 3D tiskárnu, která byla bohužel od minulého čtvrtka vyřazena z provozu kvůli ucpanému extruderu.

V sobotu na libeňském PORGu probíhal den otevřených dveří, čímž naše produktivita lehce klesla, nicméně jsme začali pracovat na důležité součástce pro šplhání na tyče. Jedná se o převodovku s převodovým poměrem 1:752, s jejíž pomocí bude robot schopný po tyčích ručkovat, čímž bychom měli získat větší počet bodů ve finální fázi zápasu. Zároveň jsme vytvořili několik konceptů na radlici, která by nám pomohla efekttivněji nabírat míče do robota.

V neděli jsme dokončili práci na výše zmíněné převodovce a zaměřili jsme se na umisťování kamery na robota tak, aby řidiči měli co nejlepší výhled na hřiště, přesněji řečeno na jeho části ukryté za velkými strukturami. Bohužel jsme během tohoto dne narazili na problém, který jsme doufali, že jsme opravili. Naše tiskárna od Prusa research se po několika letech služby rozhodla odejít do věčných lovišť. Vzhledem k tomu, že je náš tým na 3D tisku naprosto závislý, jsme museli obratem objednat nové 3D tiskárny Ender 3 v2. Příští týden je rozjedeme a budeme pokračovat ve vývoji našeho stroje.

After a longer pause, we are back with yet another weekly report. However, we have been posting photos during the past weeks, just check out our social media.

The 6th week of building the robot started with confirming a sponsorship deal with SCS Software. Thanks to this and one more sponsorship from ECOM, we are able to enhance our lab equipment.

On Thursday, we continued programming and upgrading the robot as it is at the moment. The programmers worked on autonomous functions of the system while the mechanics were getting the robot ready for a motor change (which are unfortunately stored in the U. S.). Furthermore, we fixed our 3D printer, which was out of order for over a week due to malfunctioning extruder.

On Saturday, our school held an open house, which lowered our productivity, we started working on a very important part of the climber regardless of the situation. It is a huge 1:752 gearbox, which will allow us to swing the whole robot on the bars, which should gain us more points during the endgame of the match. What's more, we created a couple of concepts for a mechanism that would help us intake the balls more easier.

On Sunday, we finished the gearbox mentioned above and we worked on placing the camera on the robot, so that the driver can see as much of the field as he can - especially those parts hidden behind large structures. Unfortunately, we found a problem that we hoped we solved for good. Our Prusa Research 3D printer has stopped working and a major rebuild will probably have to follow. Considering that our progress is depending on the use of 3D printing technology, we had to immediately order 2 new 3D printers - this time Ender 3 v2. Next week, we will assemble them and get them to keep up the time we lost with a broken printer.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
IMG_0469.MP4
IMG_0468.MP4
IMG_0440.mp4