FIRST Robotics Competition


FIRST Robotics Competition (FRC) je soutěž, kde středoškolští studenti zkouší pod přísnými pravidly za krátkou dobu s omezenými prostředky nasbírat finance, vytvořit týmovou identitu a značku, organizovat svůj tým, postavit robota až lidských rozměrů a nadlidských schopností, za kterého by se nestyděl ani ten největší z technologických gigantů, a zvítězit nad ostatními v každoročně obměněné soutěži. Podle mnohých FIRST Robotics Competition alumni (bývalých účastníků), kteří jsou dnes zaměstnáni v polích moderních výpočetních technologií a počítačového inženýrství, je FRC za dobu jejich studia nejblíže reálné práci v poli.

FRC je v Americe nejprestižnější soutěž v oboru moderních technologií a robotiky. Je to jasně zřetelné ať už čirou velikostí i aktivitou komunity nebo tím, že je tam FIRST Robotics Competition na úrovni sportovní akce. Naše – pouze regionální – soutěžní kolo naplnilo tribunu místního impozantního ligového basketbalového stadionu. Pozvánku na soutěž neodmítl ani jeden z amerických senátorů za stát Minnesota a nechyběli ani zástupci města Minneapolis a místní univerzity.

Soutěž podporují také spousty sponzorů, jmenovitě například hlavní sponzor soutěže Boeing, regionální sponzor Medtronic anebo třeba 3M, Apple, Amazon, Bosch, Disney, Caterpillar, Ford, FedEx, General Motors, Google, John Deere, Lego nebo NASA.