RUR delegace

USA je velmi patriotický národ hrdý na svou zem a kulturu. Možná i díky tomu je pro ně velmi prestižní a atraktivní záležitostí mít tým cizinců. Co se týče obecenstva kolem Pitů („servis“, kde tým opravuje robota) nebo zaujatých účastníků, či přihlížejících, byli jsme suverénně nejpopulárnější tým na soutěži. Všechny zajímal náš příběh, naše cesta, náš robot, naše strasti i původy jmen robota a týmu.

Největší hlouček lidí se nenacházel u týmů s nejmodernějšími roboty nebo nejlepšími výsledky z minulých let, ale právě u našeho stánku, protože se zajímali o to, jak si s úkolem poradili ti, kteří měli zadání těžší kvůli přeletu přes oceán.

Není to ale pouze účastníky. Na každé řádné sportovní soutěži se hraje americká hymna. Ale vzhledem k tomu, že se účastnil i náš tým, musela se hrát i hymna česká. Letos jsme dokonce měli tu čest hymnu zpívat z hřiště do mikrofonu pro celou přihlížející basketbalovou arénu. S vlajkou vždy po boku a všudypřítomnou pozorností jsme ambasadoři naší země stejně tolik jako členové týmu. Ani nelze napočítat, kolika lidem jsme přestavili naši malebnou zem a kolik z nich se vyptávalo, jak se u nás žije.