Breck

Většina studentů PORGu vyjíždí v sextě studovat do zahraničí. To jim může ulehčit spolupráce PORGu s několika partnerskými školami v zahraničí. Mezi typatří mimo jiné Breck. Je to prestižní soukromá škola v Golden Valley, Minneapolis, do které dochází více než 1000 studentů a právě díky spolupráci s ní se můžeme účastnit soutěže. To protože Breck každoročně poskytuje zázemí na naší výpravě do USA, v Minneapolis bydlíme u rodin jejich studentů a na jejich škole máme příležitost si složit našeho robota, který musí být na převoz letadlem rozložen na díly.