PORG

Osmileté gymnázium PORG Libeň je nezisková střední škola situovaná v Praze 8 v Libni. Škola pravidelně dosahuje jedny z nejlepších výsledků u státních maturit i při srovnávacích měřeních SCIO, NIQES a Kalibro. Jako jedna z mnoha zájmových aktivit pro nadané studenty je na PORGu kroužek robotiky. Škola nám poskytuje prostory, materiály i mentory našeho týmu. Naše dílna se nachází v bývalé výtvarně. Prostory to nejsou úplně největší, ale to PORG také není. Jak tým, tak škola ale dokazují, že menší, útulné prostředí s přátelskou atmosférou, je ideální pro dosažení velkých věcí.

Více na https://www.porg.cz/cz/