2021

Z důvodu pandemie COVID-19 jsme si vymysleli zadání pouze vlastní v rámci týmu. Vše však muselo probíhat online, tudíž robot vznikl pouze v CAD formě a fyzicky jsme postavili pouze podvozek. Náš tým jsme rozdělili do dvou skupin - studenti a dva mentoři. Tímto způsobem nám vznikly dva modely robota, které bohužel zůstaly pouze ve formě jedniček a nul na našich počítačích.

ROBOT - STUDENTI

ROBOT - MENTOŘI