ECOM

Moc děkujeme společnosti ECOM za štědrý sponzorský dar. Kromě finančního daru jsme navíc získali i možnost využívat jejich výrobní CNC stroje. 

Ve čtvrtek 10. 2. 2022 na Libeňském PORGu proběhla beseda pro studenty vyššího gymnázia s Ing. Janem Farou Ph.D. na téma chromatografie a její technologické využití. Následovala krátká prohlídka dílny a ukázka připravovaného robota.

Společnost ECOM se zabývá výzkumem, vývojem a výrobou přístrojů v oboru kapalinové chromatografie. Většina zákazníků je ze zahraničí, přičemž většina přístrojů je využívána ve výzkumném prostředí. 

We would like thank ECOM for a generous sponsorship. Aside from a financial help, they granted us an option to use their manufacturing capabilities, especially CNC machines.

On Thursday 10. 2. 2022, we had a presentation at our school from Ing. Jan Fara Ph.D. on the topic of liquid chromatography and its utilisation in technology. After that, we had a little tour of our small worksop and we showed of the robot in making.

ECOM is a company that specializes in research, development and manufacturing devices in the technology of liquid chromatography. Most of the costumers are from outside the Czech Republic and most of the machines are used in research environment.