Den 1 / Day 1

Kvůli jet lagu se většina z nás vzbudila velmi brzy ráno. Po snídani s rodinami jsme vyrazili do školy Breck School, kde jsme měli sraz v 10:00 ráno. Setkali jsme se s našimi kolegy z Brecku a následně jsme se rozdělili do jednotlivých podskupin: PR, programování, scouting a mechanika. Každá skupina měla nabitý To Do list skládající se z několika úkolů. Programátoři museli projít celý kód a hledat v něm chyby/bugy, skauti museli sestavit celý seznam součástek (bill of materials) a zároveň sledovat záznamy z letošních zápasů a připravovat game plan, mechanici museli zabalit všechny potřebné věci na soutěž a vše dokončit a PR tým měl na starosti dokumentaci a sdílení na sociálních sítích (včetně tohoto reportu). Strávený čas ve škole nám značně zpříjemnil oběd, který pro nás připravil Breck. Měli jsme sendviče, nachos, Orea a samozřejmě i ovoce a zeleninu :). Ve škole jsme byli od 10:00-17:00 a poté jsme se zpět rozjeli do rodin, kde nás čekal večerní program. Někteří jeli ve větší skupině na burger, kde si čtyři stateční dali takzvaný sextuple, burger skládající se z šesti kusů masa a sýru (takový triple Big Mac). Všem se podařilo tento kolos spořádat. Jiným se poštěstilo navštívit utkání NBA; bohužel místní Minnesota Timberwolves podlehli týmu Los Angeles Clippers 122:111 a přítomní odcházeli domů zklamaní z výsledku. V rodinách jsme byli z dnešního dne notně unaveni a tak jsme zalehli ke spánku.

Due to jet lag, the majority of us woke up very early in the morning. After breakfast with our host families, wewent directly to Breck School where we met at 10:00 a.m with our colleagues from Breck and then we split up into various sub-teams: PR, programming, scouting and mechanics. Each team had a very difficult set of things on their To-do list. Programmers had to go through the whole code and look for errors/bugs, scouts had to produce a bill of materials and watch videos from this year’s past competitions, mechanics had to pack and finish all the necessary components for the competition and the PR team had to take photos and let the world know of our progress through social media and websites. The time spent in the school was rather nicely improved by the lunch prepared by Breck. We had sandwiches, nachos, Oreos and fruits and vegetables as well. We were at Breck from 10 AM to 5 PM and then returned back to our families, where we had an evening program. Some went for burgers in a group where four brave ordered a sextuple (burger consisting of six meats and six slices of cheese). Everyone successfully finished this colossal burger. Others were lucky enough to visit an NBA match. Unfortunately, local Minnesota Timberwolves lost to Los Angeles Clippers 122:111. Everyone was quite tired from the day so we went to sleep fairly early.