2020 - Infinite Recharge

Season 2020 byl rozdílný od předchozích ročníků z důvodu pandemie COVID-19. Na soutěž jsme se jako každý rok přihlásili, zaplatili startovní poplatek a sestavili robota, který se měl objevit ve Williams aréně v Minneapolis. Z důvodu šířícího se viru nám nebylo umožněno odcestovat z Evropské unie a přistát na americkém území. Robot tudíž zůstal uzavřen v krabici na pražském letišti a ani my neopustili území našeho státu.

I přes to si můžete prohlédnout fotografie robota, se kterým bychom při běžné situaci soutěžili na 10 000 Lakes v Minnesotě.

Season 2020 was different from the previous years due to the effects of the COVID-19 pandemic. As every year, we signed up for the competition, we payed the entry fee and we built a robot which was supposed to compete in the Williams arena in Minneapolis. Because of the spreading virus, we werent allowed to travel out of the EU and land in the US territory. Therefore, the robot was left in a crate at the Prague airport and we didn't even get that far from our homes.

Despite these difficulties, you still can see the photos of our robot, which would under regular circumstances compete at the 10,000 Lakes Regional in Minnesota.