2021

Ani tento rok se neobešel bez komplikací, které nás doprovázely už v sezóně 2020. Opět se projevila pandemie, která nám tentokrát ani neumožnila se do soutěže vůbec přihlásit. Nestavěli jsme tedy robota dle oficiálního zadání a let do Ameriky zůstal pouhým snem. Aby studenti nepřišli o jeden celý rok robotiky, rozhodli jsme se vymyslet si vlastní zadání. Motivace vzhledem k absenci výletu do Spojených států klesla. Nicméně se tento rok ukázalo, kolik lidí robotika skutečně baví a to nám dovolilo začít novou přeměnu týmu pro další sezónu. Vše však muselo probíhat online, takže robot vznikl pouze v CAD formě a fyzicky jsme postavili pouze podvozek. Tímto způsobem nám vznikly dva modely robota, které bohužel zůstaly pouze ve formě jedniček a nul na našich počítačích.

This year did not avoid the complications of the previous one. Yet again, the pandemic took its toll. This year, we couldn't even sign up for the competition. That meant we didn't build a robot according to the official rules and flying to America stayed nothing but a dream. We did, though, make our own rules. Motivation was at an all time low due to the pandemic as well as the absence of a trip to the States. Nonetheless, we did learn, who was genuinely interested in robotics and these people now stand at the core, around which we built the team with new faces of plenty. Everything was done online, so our robot was build only in a CAD form and only the frame was ever built physically. The two final robot types stayed in the form of ones and zeros.

robot - studenti / students

robot - mentoři / mentors