Den 3 / Day 3

Dnes jsme měli sraz v 7:45 před Breck School, takže jsme vstávali docela brzy. Naštěstí jsme všichni byli nadšení ze začátku soutěže a dorazili jsme k Williams aréně v Minnesotské univerzitě vcelku. Po otevření arény jsme šli do našeho pitu, kde nás čekalo ještě hodně práce. Museli jsme nadat bumpery ze včerejšího večera a následně jsme zkoušeli vision senzory pro automatické funkce robota. Před prvním zkušebním zápasem jsme měli oběd; na výběr bylo z různých druhů pizzy nebo boxů se sendviči a sušenkami.

První zápas odhalil mnoho nedostatků našeho robota. Věci, které fungovaly v Praze, náhle nefungovaly. Náš tým programátorů a mechaniků se na tyto problémy odvážně vrhl a prozatím jsme řídili robota manuálně bez automatických funkcí. Po konci soutěžního dne jsme se znovu rozjeli do rodin a vyčerpáním padli.

Today we met at 7:45 in front of Breck, so we had to get up fairly early. Fortunately, we were all excited for the competition and arrived at the Williams arena completely thrilled. After the arena opened, we went directly to our pit where a lot of work needed to be done. We had to put the bumpers on, try the vision sensors for autonomous functions of our robot. We had lunch before our first practice match: pre-ordered lunches consisting of various meals such as pizza or sandwiches. Our first practice match revealed the biggest issues of our robot. Functions that worked in Prague suddenly did not function properly. Our team of mechanics and programmers bravely jumped into fixing these problems but until they were fixed we drove and manipulated everything manually. After the end of the competition day we returned home and due to exhaustion fell asleep.