Den 7 / Day 7

Náš poslední celý den v USA jsme strávili v naší partnerské škole Breck. Mohli jsme si vybrat, do jakých hodin se chceme podívat. Hned na první hodinu, která začíná v 8:30, se nás sešlo jedenáct na hodině European History, kde jsme byli požádáni paní profesorkou, abychom vytvořili prezentaci o Československu v období od roku 1750 až do konce druhé světové války. Na další hodiny se už naše početná skupina rozdělila. Někteří šli na matematiku, další na engineering, chemii, fyziku, movies and music anebo třeba angličtinu. Velká změna oproti naší škole nastala v době velké přestávky, kde se po druhé hodině celá škola přesouvá do školní kaple. V 11:30 přišel čas na oběd, což bylo také milé překvapení, protože normálně jsme zvyklí obědvat až okolo 14:00. K obědu byli na výběr buď penne s rajčatovou omáčkou anebo lahodné pečené maso. Jako dezert nabízí školní jídelna Brecku citronové, višňové nebo jahodové sorbety. Po obědě jsme se přesunuli zpět ke třídám a ti, co chtěli, měli možnost navštívit další hodiny. V 15:00 skončila škola a nastal čas volnočasových aktivit nabízených školou. Téměř všichni naši hostitelé šli ihned na kroužek robotiky. Zbytek posledního večera jsme strávili s našimi rodinami. Večeře byly výborné (jak doma, tak v restauracích). Spát jsme mohli jít poměrně pozdě, protože druhý den nás čeká jen balení a příprava k odjezdu na letiště, kde je domluvený sraz v 13:00.

On our last day in the USA we visited our partner school Breck. We could choose which classes we wanted to go to. For the first class that starts at 8:30 about 11 of us went to the European History lesson, where the teacher asked us to do a presentation about Czechoslovakia in the time period of 1750-1945. Our big group separated for the next classes. Some went to see the math class, others saw physics, chemistry, engineering, movies and music or English. Compared to our school a big change came after the second lesson as the whole school moves to the chapel. Lunch came at 11:30, which was a positive surprise as we normally have lunch at our school after 14:00. For lunch we could pick either pasta with tomato sauce or roasted beef slices. The cafeteria also offered lemon, cherry or strawberry ice-cream. After lunch we moved back to classes and those who wanted could go and see more lessons. At 15:00 the school ended and sports and clubs began. Most of our hosts went directly to their robotics club. We spent the rest of our final evening with the families. The dinner was delicious (at home and in restaurants). We could go to sleep fairly late as the only thing that awaited us the next day was packing and preparing for the journey to the airport, where we agreed to meet at 13:00.