O týmu / about

R.U.R. je robotický tým, který se účastní mezinárodní soutěže FIRST Robotics Competition. Jsme jediný tým z České republiky a většina z nás jsou studenti gymnázia PORG či absolventi v roli mentorů. Vše začalo roku 2015, když jeden z bývalých studentů Jáchym Solecký vycestoval v sextě (2. ročníku střední školy / 6. ročníku osmiletého gymnázia) na rok studovat na partnerskou školu Breck v Minneapolis (USA), kde se přidal k, již mnoho let fungujícímu, týmu Stampede.

Jáchym se pro projekt nadchl a s bývalým mentorem a učitelem fyziky Jakubem Haláčkem založili první Český tým. Za pomocí naší školy a amerických robotiků se nám podařilo v prvním ročníku vytvořit, v takřka polních podmínkách, funkčního robota, který na soutěži slavil nemalé úspěchy. Další roky se přidávali noví členové, nejenom z libeňského PORGu, ale také z Krče, a odcházeli zkušení.

Nejdůležitější motivací pro nás je zábava a jiná forma vzdělání. Někteří z nás jsou do stavby natolik zapálení, že by dokázali v dílně i přespávat. Soutěž nám umožňuje rozšiřovat své technické znalosti a dovednosti, aplikovat teorii, kterou se učíme ve škole, a získávat zkušenosti při překonávání překážek, které nás v průběhu příprav potkávají. Někteří s nás si mechaniku a programování oblíbili natolik, že se rozhodli v tomto směru pokračovat i na vysoké školy.

V případě zájmu o spolupráci v jakémkoli směru nás neváhejte kontaktovat!

R.U.R. is a robotics team that competes every year in the international FIRST Robotics Competition (FRC). We are the only team from the Czech Republic and we are students of PORG gymnasium and our mentors are PORG graduates. Everything started in 2015 when one of then-students Jáchym Solecký (who was in 11th grade) studied for a year at Breck School, our partner school in Minneapolis, MN where he joined their robotics team Stampede, which has been in the competition for some time.

Jáchym was so excited by this project so that when he returned, he and our physics teacher Jakub Haláček founded the first FRC team in the Czech Republic. With a great amount of help from our school and Breck robotics team, we were able to create a fully functional robot which achieved immense success, all with in a very improvised environment. More and more new members were joining in the following years not only from PORG Libeň but as well from our sister school located at the other end of Prague who later graduated as experienced team members.

The most important thing about robotics for us is the enjoyment and the different style of learning. Some of us love building these machines so much that they would be willing to sleep in the lab. FRC gives us the opportunity to broaden our knowledge of mechanical principles, it is a great way to apply the theory that we learn at school and to learn how to overcome obstacles that we face each year. Some of us found the mechanics or programming so exciting that they decided to study these subjects at universities.

We are open to collaboration with anyone, just get in touch with us!