FIRST Robotics Competition


FIRST Robotics Competition (FRC) je soutěž, kde středoškolští studenti zkouší pod přísnými pravidly za krátkou dobu s omezenými prostředky nasbírat finance, vytvořit týmovou identitu a značku, organizovat svůj tým, postavit robota až lidských rozměrů a nadlidských schopností, za kterého by se nestyděl ani ten největší z technologických gigantů, a zvítězit nad ostatními v každoročně obměněné soutěži. Podle mnohých FIRST Robotics Competition alumni (bývalých účastníků), kteří jsou dnes zaměstnáni v polích moderních výpočetních technologií a počítačového inženýrství, je FRC za dobu jejich studia nejblíže reálné práci v poli.

FRC je v Americe nejprestižnější soutěž v oboru moderních technologií a robotiky. Je to jasně zřetelné ať už čirou velikostí i aktivitou komunity nebo tím, že je tam FIRST Robotics Competition na úrovni sportovní akce. Naše – pouze regionální – soutěžní kolo naplnilo tribunu místního impozantního ligového basketbalového stadionu. Pozvánku na soutěž neodmítl ani jeden z amerických senátorů za stát Minnesota a nechyběli ani zástupci města Minneapolis a místní univerzity.

Soutěž podporují také spousty sponzorů, jmenovitě například hlavní sponzor soutěže Boeing, regionální sponzor Medtronic anebo třeba 3M, Apple, Amazon, Bosch, Disney, Caterpillar, Ford, FedEx, General Motors, Google, John Deere, Lego nebo NASA.In the words of the official FRC page:


"FIRST® is the world’s leading youth-serving nonprofit advancing STEM education. 

Reaching over 2.5 million student participants around the world since 1989, FIRST combines the rigor of STEM learning with the fun and excitement of traditional sports and the inspiration that comes from community through programs that have a proven impact on learning, interest, and skill-building inside and outside of the classroom." (https://www.firstinspires.org/about/at-a-glance)