Breck

Většina studentů PORGu vyjíždí v sextě studovat do zahraničí. To jim může ulehčit spolupráce PORGu s několika partnerskými školami v zahraničí. Mezi typatří mimo jiné Breck. Je to prestižní soukromá škola v Golden Valley, Minneapolis, do které dochází více než 1000 studentů a právě díky spolupráci s ní se můžeme účastnit soutěže. To protože Breck každoročně poskytuje zázemí na naší výpravě do USA, v Minneapolis bydlíme u rodin jejich studentů a na jejich škole máme příležitost si složit našeho robota, který musí být na převoz letadlem rozložen na díly.The majority of sixth year's PORG students spend at least part of the year studying abroad, which is made easier for them by PORG's many partnerships with schools all over the world. Among those is Breck, a prestigious school in Golden Valley, Minneapolis. It's thanks to them that we are able to participate in the competition, as they provide us with spaces to build our robot (as it has to be dissasembled for shipping), test our robot but also accomandation in the students' families.