Sponzoři / Sponsors

Abychom vytvořili robota, který dokáže konkurovat i těm nejlepším robotům ze Spojených států, potřebujeme nejenom materiály na jeho stavbu a stroje, které nám mohou práci usnadnit, ale i motory, elektroniku a další zařízení, která dodají robotovi na funkčnosti a pohyblivosti.

Proto hledáme sponzory na nadcházející sezónu 2022/2023. Náš ideální sponzor se zajímá o náš projekt a je ochotný nám poskytnout finance, nebo potřebné materiály.


Jsme velmi vděční našim současným sponzorům, konkrétně společnostem SCS Software, ECOM, Bxp.contol a Print with smile.
In order to create a robot that can compete with the best robots in the United States, we need materials to build it with and machines that can make our work easier, but also motors, electronics and other devices that enable our creation to truly become a "robot".

That is why we are looking for sponsors for the upcoming 2022/2023 season. Our ideal sponsor is interested in our project and is willing to provide us with finance or the necessary materials.


We are very grateful to our current sponsors, namely SCS Software, ECOM, Bxp.contol and Print with smile.