Sponzoři / Sponsors

FIRST CHAMPIONSHIP

Potřebujeme pomoc s financováním cesty do Houstonu na celosvětové finále. Podpořte nás a dostaňte se na robota a buďte viděni desetitisíci, snad i statisíci robotiků a fanoušků! Pište na robotics@porg.cz

We need help with financing of our journey to Houston to compete in the FIRST Chapionship. Support us and get yourself on the bot and seen by tens if not hundreds of thousands of robotics fans! Reach us at robotics@porg.cz

Abychom vytvořili robota, který dokáže konkurovat i těm nejlepším robotům ze Spojených států, potřebujeme nejenom materiály na jeho stavbu a stroje, které nám mohou práci usnadnit, ale i motory, elektroniku a další zařízení, která dodají robotovi na funkčnosti a pohyblivosti. Mimo to se musíme dopravit na finále do Houstonu, což je velmi drahá záležitost.

Proto hledáme sponzory na naši cestu do USA. Náš ideální sponzor se zajímá o náš projekt a je ochotný nám poskytnout finance, nebo potřebné materiály.

Napište nám na robotics@porg.cz

Naše sponzory najdete na týmových trikách a mikinách, propagačních materiálech, robotovi samotném a samozřejmě i stránkách R.U.R.

Jsme velmi vděční našim současným sponzorům, Print with smile.
In order to create a robot that can compete with the best robots in the United States, we need materials to build it with and machines that can make our work easier, but also motors, electronics and other devices that enable our creation to truly become a "robot". We also need to fly to Houston for the Championship.

That is why we are looking for sponsors for the trip. Our ideal sponsor is interested in our project and is willing to provide us with finance or the necessary materials.

You can reach us at robotics@porg.cz

You can find our sponsors on team shirts and hoodies, other team merch, on the robot itself as well as this website.

We are very grateful to our current sponsors, Print with smile.