StreTech 2023

StreTech je jednodenní konference středoškolských projektů, kterou každoročně pořádá Fakulta strojní ČVUT. Studenti mají příležitost prezentovat své znalosti a um na půdě vysoké školy, během čehož mohou o svých projektech a ambicích jednat s akademickými pracovníky ČVUT. 

StreTech je pro nás spolu s Maker Faire srdcová záležitost, neboť mnoho našich absolventů zamířilo na ČVUT, ať už na Fakultu strojní, či elektrotechnickou. Zároveň máme mezi většinovým zastoupením středních průmyslových škol možnost ukázat, že i "gympláci" umí vzít do ruky vrtačku a postavit si vlastního robota. V neposlední řadě je StreTech bezednou studnou inspirace do dalších projektů a let.